OurStories.cz ~ naše povídky - Povídky » Na pokračování » Ostatní FanFiction » Jen a jen pro tebe - 14. kapitolaJen a jen pro tebe - 14. kapitolaJe zvykem, že si Anthony Stark nedá říct. Jak ovlivní jeho jednání náš příběh?

O několik dní později se všichni opět nacházeli na palubě malého letadla. Boj, který zažili, nebyl zase tak katastrofální, ale i přesto se cítili zranění, ne však na těle, nýbrž na duši. Seděli tiše, každý se vyrovnával se svým. Každý krom Lokiho a Clinta. Barton měl to štěstí, že se k němu malá čarodějka nedostala. Ujal se tedy řízení. Na Lokiho zase neměla dostatek sil, i když se pokoušela pokořit i jeho. Hloupá holka.

Ultron, kterého Stark vytvořil i přes Lokiho varování, aby si s mocí žezla nezahrával, začal dělat potíže. Našli jeho pozici a vydali se ho zastavit. Nešlo to ovšem tak snadno, jak Avengers plánovali.

***
Sigyn a Loki se skrývali s Romanovovou a Bartonem, připraveni k útoku, zatímco Stark, Rogers a Thor si hezky povídali s Ultronem a jeho poskoky. Loki nepopíral, že se mu jeho slova zamlouvala. Konkrétně se ztotožnil s frází: „Nepleťte si mír s klidem." Poté se Ultron vrhl proti Starkovi a rozpoutala se mocná bitva. Dvojčata využívala svých schopností, podobně však i Loki, čímž si vysloužil jejich pozornost. Ta dívka si postupně začala zahrávat s myšlenkami všech, na které jen její moc stačila. I když by tomu Sigyn nevěřila, její magie byla v tuto chvíli tak slabá, že se nedokázala ubránit před jejími psychickými nátlaky.

Loki náhle pocítil, že se dobývá i do jeho hlavy. Přemístil se k ní, sevřel její hrdlo a zvedl ji do vzduchu.

„Co si to dovoluješ, ty malá kryso?!" štěkl. „Ty tvé triky nikdy nedosáhnou kvalit pravé magie." Upustil ji na zem a dal jí okusit její vlastní medicínu. Nechal ji znovu prožít ty nejhorší okamžiky jejího života tak, jako to ona udělala jeho ženě a ostatním. 

***
Museli se skrýt, zvláště kvůli Hulkovi, který se trochu utrhl ze řetězu přesně tak, jak si Ultron a dvojčata přáli. Zvláštní, že ho všichni padouši využívají pro své plány... Doporučení k ukrytí přišlo od agentky Hillové, která Starkovi chvíli po celém incidentu zavolala. Loki by byl spíše pro to, aby jeho a Sigyn nechali jít, ale moc na výběr nedostali. Nerozuměl jejich hloupým midgardským roztržkám se zákonem a upřímně ani rozumět nechtěl. Barton pilotoval směrem k bezpečnému místu, tak to alespoň nazval on. Na palubě vládla ponurá atmosféra.

„Doufám, že jsi jí to dal pořádně sežrat," promluvila Sigyn, když kolem ní Loki prošel. Seděla na zemi a vzhlížela k němu s nebezpečným výrazem v očích. Zapřel se rukou o jeden z výstupků ve stropě a mírně se k ní sklonil.

„Spolehni se," pousmál se.

„Díky," zašeptala.

„Fakt, máš to u nás," ozvala se Nataša za jeho zády. „Vím, jak neuvěřitelně to zní," připustila, když spatřila jeho překvapený výraz.

„Doufám, že jsem nebyl v té tvé vizi," sklonil se opět ke své ženě. „Ne, že bych si snad dělal nějaké iluze o našem manželství, ale v tvých nejhorších můrách snad nemám hlavní roli a navíc..." Sigyn se pousmála a skočila mu do řeči, protože pochopila, oč mu jde.

„Šetři dechem, neřeknu ti, co jsem viděla."

„Za zkoušku to stálo," ušklíbl se on a pokračoval ve své původní cestě. Sigyn se po něm ohlédla a začala si pohrávat s jemným stříbrným prstýnkem s asgardskými runami vytlačenými po obvodu, který už pár dní spočíval na prsteníčku její levé ruky. Nevěděla o tom, že ho má, dokud ji na to neupozornila lékařka, která jí dávala do kupy nohu. Věděla, že je to Lokiho práce, netušila však, proč ani kdy to celé provedl.

***
„Co to znamená?" zeptala se prudce a ruku s prstenem mu natáhla k obličeji. Loki se záludně pousmál, vzal její ruku do své a políbil ji na hřbet.

„Jistím si tě," pokrčil rameny prostě.

„Co prosím?" nechápala.

„Je to snadné. Jsi má žena, velice atraktivní žena," začal jí potichu vysvětlovat a ona stále byla, mírně řečeno, mimo mísu. Položil svou ruku na její pas a přistoupil blíže k ní. „Všímám si, jak se na tebe dívají zdejší muži. Ženy jako ty na Midgardu jednoduše nenajdeš. Rád si hlídám, co je mé."

„Tak zaprvé, myslíš, že nějaký prsten to zachrání a za druhé, ty žárlíš?" Na její tváři se rozprostřel pobavený úsměv, což se Lokimu moc nezamlouvalo.

„Je to snubní prsten, tady na Midgardu to znamená hodně," pronesl odtažitě a odstoupil. „Na druhou otázku znáš odpověď sama."

„Jistěže znám," pokračovala pobaveně. „Jen bych to chtěla slyšet od tebe."

„Chtít můžeš," ohradil se a zmizel dříve, než celá tahle situace vyústí v něco horšího.

Sigyn si tedy, i když se jí to ze začátku zdálo nesmyslné, prsten nechala. Jen další důkaz toho, jak hloupý je sentiment. Loki povětšinou tuto slabost silně odsuzoval, co se týkalo jeho ženy, byl očividně ochoten přimhouřit oko.

***
Ono bezpečné místo, o kterém Barton mluvil, byl ve skutečnosti dům s jeho roztomilou rodinkou uvnitř. Všichni byli více než překvapeni, o jejich existenci neměli ani potuchy. Na druhou stanu byli rádi, že se mohou někde schovat. Thor to pro jistotu vzdal hned a bez valnějšího rozloučení vzlétl s Mjolnirem někam do oblak. Sigyn se usadila na schodech na verandě, hlavu si složila do dlaní. Cítila se velmi frustrovaně. Loki si přisedl, ne ani tak kvůli tomu, že by měl potřebu ji utěšit, spíše nevěděl, kam jinam se zašít. Chvíli svou ženu pozoroval. Neměl v plánu mluvit, i když mu to tak úplně nevyšlo. Povzdychl si.

„Co se děje?" zeptal se klidně.

„Jsem úplně na dně, to se děje," odsekla mu. „Právě mou mysl ovládla holka, jejíž schopnosti se dají přirovnat k umění pouličního kejklíře někde v Asgardu. Tohle by se nemělo dít někomu, jako jsem já, někomu, kdo se s magií narodil a celý život ji mistrně ovládá." Nevěřícně zavrtěla hlavou, a kdyby ji Loki neznal, tipoval by, že se rozpláče.

„Vrátí se to," pronesl klidně. Nic lepšího ho v tu chvíli nenapadlo. Sigyn to však očividně stačilo.

„Ale kdy? Nejsem nikdo, bez své magie. Nemám nic, co by mi dávalo... smysl."

„Až se dá rovnováha Devíti světů zase dohromady," odpověděl Loki na otázku, ke zbytku se již nedostal, protože mezi nimi proběhly Bartonovy děti. Sigyn je pozorovala se zvláštním výrazem ve tváři. Trochu ho to děsilo.

„Dej mi chvíli," řekla tiše, vstala a odešla někam za dům. I on se postavil a nedůvěřivě sledoval ji, dokud mu nezmizela.

„Přesně z toho důvodu nejsem ženatý," ozvalo se náhle za jeho zády. Stark.

„Připomenu ti to," zavrčel Loki na oplátku.

***
Clint Barton postával se svou ženou v jejich ložnici a společně vyhlíželi z okna.

„Odkdy pracujete se záporáky?" zeptala se Laura.

„Vím, že tohle bude znít divně, zvláště pak ode mě, ale čím více s nimi pracujeme, nepřipadají mi zase tak zlí," řekl Clint.

„To myslíš vážně?" podivila se a otočila se k muži čelem. Pokýval hlavou.

„Ano. Nedokážu tomu hajzlovi odpustit ten bordel, co mi nadělal v hlavě. Na druhou stranu nám pomohli získat to žezlo, zachránil život Stevovi, dokonce i Nat. Tohle..." pokrčil rameny a nevěděl jak dále pokračovat. Laura se usmála. Pochopila, co chtěl říct.

***
„Ty jsi princezna?" zeptala se Clintova dcera, když přiběhla k Sigyn, která seděla na pohovce v obýváku. Nataša s Laurou, které stály v kuchyni, pobaveně zvedly zrak.

„C-co prosím?" pousmála se Sigyn nervózně.

„Jestli jsi princezna," zopakovala dívka.

„Proč bych měla být?" položila otázku na oplátku bohyně.

„No," zamyslela se dívka, „máš nádherné dlouhé vlasy, to princezny mívají. A potom ten meč a zvláštní šaty a taky ochránce."

„Ochránce? Myslíš Lokiho?" Sigyn pobaveně nakrčila obočí.

„Myslím toho černovlasého, co se tak zle dívá," vysvětlila rychle a zkusila jeho výraz napodobit.

„Tak to se bavíme o tom samém. Takže on je můj ochránce, podle tebe? I když se tak zle dívá?" Bohyně už dusila smích. Ta dívka byla neuvěřitelná.

„Dívá se zle na všechny, ale na tebe ne. Na tebe se dívá jinak."

„Asi- asi ano," přitakala Sigyn a smutně se pousmála.

„Můžu tě učesat?" vyhrkla rychle dívka a bohyni svou otázkou naprosto vykolejila.

„Ehm, dobře?" Dívenka nadšeně vyjekla a někam odběhla.

„Nemusíte to dělat," promluvila Laura z kuchyně.

„To je v pořádku," pokývala Sigyn hlavou. Nebyla na děti zvyklá, na Asgardu se jich zrovna mnoho nepohybovalo. Tedy alespoň ne v její blízkosti. Holčička byla za minutku zpět, v rukou držela velký kartáč na vlasy. Sigyn se posadila na zem a dívka za ni na pohovku. Zabořila hřeben do těch stříbrných vln a bohyně se jen kousla do rtu, když narazila na první a rozhodně ne poslední cuchanec. Do pokoje vstoupili čtyři muži. Stark, Rogers, Barton a v patách jim byl Loki. Všichni si scénu před sebou pobaveně prohlíželi.

„Ani slovo," sykla Sigyn výhružně a zvedla prst. Loki jen s velkou nelibostí a sebezapřením polkl provokativní poznámku na její účet. 

***
„Mohu mít otázku?" zeptala se Laura Sigyn, když jí dívenka konečně dala trochu prostoru.

„Možná," pokývla hlavou bohyně.

„Jaké to bylo, když vás donutili vzít si Lokiho?" Sigyn zvedla obočí, takovou otázku nečekala.

„Zvykla jsem si," řekla nakonec.

„Neumím si to představit," pokračovala Laura. „Byla jsem poděšená před svou vlastní svatbou, a to jsem si Clinta brala dobrovolně."

„Při mé výchově mi nebyl dán prostor k tomu být... ehm... poděšená," ušklíbla se Sigyn klidně a Laura se pousmála.

„Jiná kultura."

„Přesně tak."

***
Venku se již setmělo, takže se všichni shromáždili v obývacím pokoji. Vše probíhalo vcelku klidně, dokud...

Zvenku se ozvala příšerná rána, znělo to jako hrom, ale bez blesku. V ten moment sebou Sigyn i Loki silně trhli. Ona vyjekla a ruku si položila na hruď, prsty svírala látku šatů. On zavřel oči a mnul si spánek.

„Co je, k čertu?" zeptal se Stark nervózně. „Řekněte, že je to Thor." Loki místo odpovědi rázně zavrtěl hlavou.

„Něco se děje," zasyčel a se Sigyn se na sebe dlouze podívali. Ona pomalu zvedla roztřesené ruce. Kolem prstů se jí začaly ovíjet světelná vlákna magie. Nadšeně vydechla. Lokimu se dělo to samé, ale takové nadšení neprožíval. Magická síla se z jejich těl náhle uvolňovala bez přímé kontroly. Venku za okny to vypadalo na přírodní katastrofu.

„To děláte vy?" vyhrkl Barton a vytřeštil oči. Loki rázně zavrtěl hlavou. Nábytek okolo Sigyn se začal pohybovat, vše v její blízkosti se odsouvalo pryč.

„Ovládej se!" okřikl ji Loki jako malé dítě.

„Snažím se," zavrčela na oplátku.

„Něco se děje se Světy a Bifrostem. Musí to být tím," prohlásil Loki zřetelně.

„Rozhodně to nevypadá, že se stabilizují," zamručela Sigyn a kousla se do rtu. 

Kolem Lokiho a Laury, která u něj stála nejblíže, se zjevil kužel světla, jako by je měl Bifrost přenést na jiný svět. Nikdo si však přenos neobjednal. Lokiho tvář náhle prozřela, zřejmě pochopil, co se bude dít. Přiskočil ke zmatené Lauře, pevně ji uchopil do svých paží a v momentě i s tím zvláštním světelným úkazem kompletně zmizeli.


Omlouvám se, ale já to prostě musela takhle zakončit. Jsem zlá, já vím! :D

No nic, neumřete mi do další kapitoly! Žijte dlouho a blaze!

P.S.: Tady máte za odměnu, nebo jako odškodné, jak chcete, fajné videjko s fajnou písničkou (a Lokim samozřejmě), tak se pokochejte. ;)


« Předchozí díl Následující díl »


Sdílet Sdílet

Diskuse pro článek Jen a jen pro tebe - 14. kapitola:

2. Eilan přispěvatel
30.07.2017 [20:35]

EilanTvá nevědomost mě těší Emoticon

1. AndysekAndysek přispěvatel
30.07.2017 [17:39]

AndysekAndysekAspoň se má člověk na co těšit a být zvědavý, jelikož nemám ani páru, co tím sleduješ Emoticon Emoticon

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile22.gif./] [.smile25.gif./] [.smile10.gif./] [.smile17.gif./] [.smile19.gif./] [.smile08.gif./] [.smile06.gif./] [.smile01.gif./] [.smile34.gif./] [.smile33.gif./] [.smile41.gif./] [.smile18.gif./] [.smile16.gif./] [.smile11.gif./] [.smile24.gif./] [.smile23.gif./] [.smile40.gif./] [.smile32.gif./] [.smile35.gif./] [.smile07.gif./] [.smile09.gif./] [.smile38.gif./] [.smile36.gif./] [.smile31.gif./] [.smile04.gif./] [.smile03.gif./] [.smile12.gif./] [.smile15.gif./] [.smile20.gif./] [.smile27.gif./] [.smile29.gif./] [.smile02.gif./] [.smile05.gif./] [.smile30.gif./] [.smile37.gif./] [.smile39.gif./] [.smile42.gif./] [.smile28.gif./] [.smile26.gif./] [.smile21.gif./] [.smile14.gif./] [.smile13.gif./]Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?


Stmívání.eu...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Jak přidám povídku? poslední články
poslední komentáře


Kdo je tu z členů? Klikni!