OurStories.cz ~ naše povídky - Povídky » Na pokračování » Ostatní FanFiction » Jen a jen pro tebe - 2. kapitolaJen a jen pro tebe - 2. kapitolaVracíme se na začátek, jaké bylo první setkání Lokiho a Sigyn?

Loki postával ve svých komnatách. Oblečen byl slavnostně, černá tunika se zlatavým prošíváním. Vydupal si také svůj zelený plášť. Když už je do něčeho nucen, ať se alespoň cítí příjemně.

Za pár hodin se měl ženit. Ne dobrovolně, ani z lásky. Kvůli míru mezi dvěma světy. Jaká zbytečnost, jedna svatba ničemu nepomůže. Je to jen zástěrka, aby vládci potom mohli říct, že pro mír něco udělali. O své nastávající věděl jen to, že je lady z Vanaheimu, jmenuje se Sigyn, je prý nedostižná čarodějka a nedostižná kráska. Jenže co z toho...

Ozvalo se slabé zaklepání na dveře a do komnaty vešla jeho matka. Usmála se na něj a pohladila ho po tváři.

„Jak se cítíš? Jsi nervózní?" zeptala se s mateřským citem.

„Nevím, asi," prohlásil nevrle, což Frizze bohatě stačilo jako důkaz.

„Sigyn ti bude dobrou ženou, uvidíš."

„Po obřadu už to stejně bude jedno," zašeptal Loki a odtáhl se od matky. „Mohu mít otázku?"

„Prosím, jen se ptej," konejšivě přikývla a pohodila medovými vlasy. Svou dlaň mu položila na rameno, musela se hodně natáhnout, Loki byl velmi vysoký.

„Co svatební noc?" vyhrkl mladý bůh. „Musíme se vzít, ale..."

„Ale to, co se bude dít poté, už je vaše věc," prohlásila Frigga, kterou otázka zaskočila. „Nemusíte žít „jako manželé", pokud nebudete chtít. Hlavně," začala a otočila svého syna čelem k sobě, „hlavně ji do ničeho nenuť." Loki už se chtěl hájit, ale Frigga ho zarazila. „Já vím, že něco takového bys neudělal. Jsem na tebe hrdá." Otočila se a odešla. Loki tak opět osaměl.

***

Loki stál ve Velkém sále vedle Odina, který měl vést obřad. Pohledem propaloval obrovské zlaté dveře a čekal, až se v nich objeví jeho nastávající. Někde pod sebou zaslechl bratrův otravný hlas, který se z téhle šaškárny vyvlékl. Měl tady stát on. On si měl vzít lady Sigyn z Vanaheimu. Jenže on, jakožto prvorozený, má snad větší slovo než Loki. Byl možná tak větší osel...

Proud nenávistných myšlenek utnul příchod jeho nevěsty. Lhal by, kdyby řekl, že ho neokouzlila hned na první pohled. Stříbrné vlasy měla vyčesané do složitého účesu, v nich se vyjímala zlatá korunka. Oblečena byla v černých šatech jednoduchého střihu, také byly prošívané zlatem, tak jako jeho tunika. Opásaná byla zeleným opaskem. Loki usoudil, že to bylo matčino dílo, zřejmě aby spolu novomanželé ladili. Skvělé, tak roztomilé! Když Sigyn přišla až k němu, natáhl ruku, ona ji uchopila a postavila se vedle něj. Zdála se být vcelku vysoká, ale oproti němu byla tak malá, její ručka se v jeho úplně ztrácela. Po očku ji pozoroval. Co se týkalo vzhledu, byla skutečně jeho typ. Sice drobnější, ale plné tvary, zvídavé a obezřetné zelené oči, ty vlasy...

Odin klepl Kopím osudu o podlahu a získal si tak Lokiho pozornost. Poté obřad začal.

„Freya, všemocná bohyně uctívaná Valkýrami, držící ochrannou ruku na asgardskými sňatky, zabezpečující plodnost žen a sílu mužů, nechť nyní požehná tomuto spojení. Ty, Sigyn z Vanaheimu, odteď patříš Lokimu Odinsonovi a slibuješ, že ho budeš ctít a milovat do konce věků." Lokimu se zdálo zvláštní, že Odin neřekl její přímení, tedy jméno jejího otce. Teď ale nebyl čas na takové uvažování. Sigyn se nadechla. Loki by čekal, že se každou chvíli zhroutí.

„Slibuji," promluvila zvučně, až Lokiho překvapila. Odin tedy pokračoval.

„Ty, Loki Odinsone, odteď patříš Sigyn z Vanaheimu a slibuješ, že ji budeš chránit a milovat až do konce věků." Loki tak dlouho s odpovědí neotálel. Prostě přikývl.

„Slibuji." Dal si záležet, aby to znělo stejně zvučně, jako to řekla jeho nastávající.

„Sigyn, nyní odevzdej svému snoubenci symbol své čistoty a poklekni před ním, vzdej mu svou úctu," pokračoval Odin v obřadu. Sigyn se otočila čelem k Lokimu a z krku si sundala zvláštní kulatý přívěšek, symbol jejího panenství. Dívala se mu přímo do očí, on měl problém odhadnout, co si asi myslí. Zřejmě nic hezkého. Poklekla, ale pouze na jedno koleno, a ani nesklonila hlavu, tak jak bylo zvykem. Byl to jistý náznak vzdoru. Lokimu to ale bylo jedno, necítil se dobře. Normálně by mu nevadilo, že před ním někdo klečí, ale u ní to bylo něco jiného. Sice nechápal proč, ale bylo to tak. Proto ve vteřině vzal její přívěšek, chytil ji za ruku a vytáhl na nohy. Sigyn překvapila jeho reakce, myslela si, že si její ponížení bude užívat. V tváři se jí poprvé mihl náznak úsměvu a Loki si pomyslel, že se hezky směje. V tom momentě však sám sebe uvnitř okřikl. Co to, k sakru, děláš?

„Pod ochrannou rukou bohyně Freye vás nyní prohlašuji za manžele," ukončil celý obřad Všeotec.

***

Následovala velká oslava. Hrála hudba, stoly se prohýbaly pod návalem jídla a všichni se očividně dobře bavili. Všichni až na novomanžele, o kterých celá ta oslava byla.

„Měli bychom alespoň předstírat, že se bavíme," promluvil Loki k Sigyn.

„Zrovna se mi do toho nechce," prohlásila a upila vína. Loki rázem vstal. Jemně se uklonil a nabídl jí ruku.

„Smím prosit?"

„Cože?" vyjekla Sigyn zděšeně.

„Tanec, pojď si zatančit. Nebo to snad neumíš?" popíchl ji a doufal, že to zabere. Zabralo to, byla podobná povaha jako on, nenechala se zahanbit.

„Jistěže umím," obhájila se, položila svou ruku do jeho a nechala se odvést na taneční parket. Několik párů jim okamžitě uvolnilo místo. Sigyn neuměla asgardské tance, až do nedávna. Když se dozvědělo, že se provdá na Asgard, chtě nechtě se musela učit o zdejší kultuře. K této výuce patřil i tanec.

Při jejich cestě se hudba změnila. Zrychlila, a Sigyn poznala druh tance. To ji alespoň vnitřně uklidnilo.

   

S Lokim zaujali postavení a začali. Nejdříve se kolem sebe jen otáčeli, na refrén ji Loki pevně chytil do svých paží a začali se pohybovat po parketu. Krok připomínat midgardský waltz, jen o mnohem rychlejší. Šlo jim to skvěle, jako by to nacvičovali léta. Ostatní v sále na ně zaměřovali svou pozornost. Někteří dokonce tleskali do rytmu. Když píseň skončila, Loki se sklonil a Sigyn teď ležela v jeho náručí. Jejich obličeje byly blízko sebe, každý by očekával polibek. Ten však nepřišel...

***

V noci vyrazili do svých komnat. Na prahu Sigyn, slabě opojená vínem, klopýtla. Loki ji však zachytil a přitáhl blíže k sobě. Chvíli si hleděli do očí. Mladá bohyně se rychle probudila a vymanila se z objetí.

„Ani na to nemysli!" křikla.

„Na co?" zeptal se pobaveně Loki.

„Moc dobře víš!" pokračovala ostrým tónem. On sáhl do kapsy a vytáhl její kulatý přívěšek.

„Ale věnovala jsi mi své panenství," dodal s úsměvem na rtech. Sigyn vyrazila, přitiskla ho ke stěně a dýku, která se zničehonic objevila v její ruce, přiložila Lokimu ke krku. Ten ztuhl.

„Teď mě dobře poslouchej," zasyčela nebezpečně. „O něco se pokusíš a přísahám, že do rána budeš zpívat falzetem, rozumíš?" Bůh lží se usmál ještě více.

„Jsem přece gentleman." Sigyn ho s úšklebkem na rtech pustila a vydala se na balkón, dýku si přitom schovávala pod šaty. Lokimu se jeho nová manželka zamlouvala stále více. Uměla být nebezpečná, krásná, něžná i vychytralá zároveň. Už teď si neuměl představit, že by ji získal ten tupec Thor. Byla jen jeho... A to ji znal teprve den. Vydal se za ní na balkón a opřel se o zábradlí vedle ní. „Mohu se tě na něco zeptat?"

„Možná," přikývla a zamyšleně sledovala noční oblohu.

„Proč Všeotec neřekl při obřadu jméno tvého otce? Pojmenoval tě jako Sigyn z Vanaheimu. To není moc běžné..." Asi uhodil hřebíček na hlavičku, protože se jmenovaná prudce ošila.

„To není tvá věc," odsekla.

„Jsme manželé, je jedno, jestli se to dozvím teď, nebo třeba za několik let." Povzdechla si.

„Jsem bastard."

„Prosím?" pozvedl jedno obočí Loki.

„Můj otec mě neměl se svou manželkou. Jsem dcera jedné Valkýry, kterou otec potkal. Když se o mně macecha dozvěděla, vzala mě mé pravé matce a dala na výchovu jedné vanaheimské čarodějnici. Když se dozvěděla, že se mě může taktně zbavit, udělala to. A tak jsem skončila tady." Mluvila prostě, smířeně, bez závanu emocí. Loki nevěděl, co říct, tak jen mlčky stál vedle ní a pozoroval ji. Sigyn se rázem napřímila. „Jestli něco někomu řekneš, platí stejná pravidla, jako o zkoušení něčeho na mou osobu," řekla varovně. Nakonec nakráčela dovnitř. Loki už teď věděl, že tohle manželství bude stát za to.

***

Ráno se probudil dříve než jeho manželka. Pobavilo ho, když spatřil, že spokojeně oddechuje na jeho hrudi. V noci si lehala co nejdále od něj a teď je mu tak blízko. Začal si pohrávat s jejími vlasy. Sigyn se zavrtěla a otevřela oči. Loki jasně cítil, jak její doteď uvolněné tělo ztuhlo. Prudce se posadila a spražila ho naštvaným pohledem. Zvedl ruce na znamení míru.

„Jsem v tom nevinně, ty ses očividně chtěla mazlit," prohlásil. Sigyn nasupeně vstala a vydala se do koupelny. Po cestě samozřejmě nezapomněla ze svého manžela stáhnout přikrývku...


Svatebním obřadem jsem se silně inspirovala v povídce Loki: My name is GOD. Hrozně se mi tehdy zalíbil. 


« Předchozí díl Následující díl »


Sdílet Sdílet

Diskuse pro článek Jen a jen pro tebe - 2. kapitola:

4. Jane
24.05.2017 [15:28]

Eilan: no jasný, o tomto tématu se natočilo už hodně filmů, to beru :D . Ale na této stránce je to přece jen neohrané a přečíst si na toto téma povídku je fajn. Příjemná změna po upírech a Harry Potterovi :D

3. AndysekAndysek přispěvatel
24.05.2017 [8:46]

AndysekAndysekPříjemná kapitolka, povedla se ti. Loki je borec Emoticon

2. Eilan přispěvatel
23.05.2017 [21:53]

EilanJane: Jsem ráda, že ti přijde neohraná... Já to cítím opačně :D

1. Jane
23.05.2017 [20:44]

Skvělá povídka, už se těším na pokračování. Severskou mytologii miluju, a konečně je tu nové, neohrané téma Emoticon

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile22.gif./] [.smile25.gif./] [.smile10.gif./] [.smile17.gif./] [.smile19.gif./] [.smile08.gif./] [.smile06.gif./] [.smile01.gif./] [.smile34.gif./] [.smile33.gif./] [.smile41.gif./] [.smile18.gif./] [.smile16.gif./] [.smile11.gif./] [.smile24.gif./] [.smile23.gif./] [.smile40.gif./] [.smile32.gif./] [.smile35.gif./] [.smile07.gif./] [.smile09.gif./] [.smile38.gif./] [.smile36.gif./] [.smile31.gif./] [.smile04.gif./] [.smile03.gif./] [.smile12.gif./] [.smile15.gif./] [.smile20.gif./] [.smile27.gif./] [.smile29.gif./] [.smile02.gif./] [.smile05.gif./] [.smile30.gif./] [.smile37.gif./] [.smile39.gif./] [.smile42.gif./] [.smile28.gif./] [.smile26.gif./] [.smile21.gif./] [.smile14.gif./] [.smile13.gif./]Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?


Stmívání.eu...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Jak přidám povídku? poslední články
poslední komentáře


Kdo je tu z členů? Klikni!