OurStories.cz ~ naše povídky - Povídky » Na pokračování » Ostatní FanFiction » Jen a jen pro tebe - 12. kapitolaJen a jen pro tebe - 12. kapitolaCo se dělo s naší božskou dvojicí a jejich dobrodružstvím na Midgardu dále?

Neodvedli je již zpět do cely. Stále měli za zadkem pár vojáků, ale alespoň se jim nikdo nesnažil nasazovat pouta. Místnost, kde je drželi tentokrát, působila vcelku pohodlně. Podél stěn se táhla ucházející oranžová pohovka, které se bohové hned ujali.

„Jsem hotová," zašeptala Sigyn a promnula si oči.

„To je očekávatelné, dlouho ses soustředila na magii," odpověděl Loki také tichým hlasem bez jakékoliv špetky starosti a pohodlně se uvelebil. Sigyn zívla, přehodila si vlasy na stranu a hlavu položila do manželova klína. Nejdříve chtěl protestovat, odstrčit ji, ale nakonec jí jen se zvláštním výrazem ve tváři vpletl svou ruku do vlasů. Zanedlouho zaregistroval, že Sigyn pravidelně oddechuje. Obvykle neusínala takhle rychle... Vyhlédl z okna, pozoroval ubíhající mraky pod nimi a zdál se být duchem nepřítomen. Moc dobře však věděl o Coulsonovi, který si přisedl.

„Únava?" upozornil na sebe agent a hlavou pokýval směrem k Sigyn. Loki jeho otázku ignoroval.

„Viděl a zažil jsem toho již hodně, vrátil jsem se z temnoty a ovládám magii, téměř nejsilnější ze všech devíti světů. Neumím si však ani představit způsob, jakým bych vás přivedl zpět k životu," zabodl své ledové oči do Coulsona, který ztuhl.

„Možná bych vám to vysvětlil, kdybych to sám chápal."

Oba muži chvíli mlčeli, dokud si k nim nepřisedl sám bůh hromu.

„Kam přesně míříme?" zeptal se.

„Zpět na území Spojených států, a hlavně někam, odkud budete moci nepozorovaně zmizet," vysvětlil Coulson.

„Proč jsi porušil otcovo nařízení?" položil Thor otázku tentokrát Lokimu a naklonil se blíže k němu. „Už tak ti prokazuje laskavost tím, že tě nechává relativně svobodného."

„Myslíš, že se za těch pár hodin něco změnilo, bratře? Neřeknu ti nic." Z jeho hlasu byl jasně slyšet sarkasmus. 

Thor si pod fousem zamumlal něco ve smyslu: ach, ty ženy, Loki se ale nestihl ohradit. Sigyn se probrala ze spánku a do sedu se vyšvihla tak rychle, že málem Lokimu přerazila ruku, která stále spočívala v jejích vlasech. Trnavě dýchala, přivřela oči a mnula si spánek. 

„Co se děje?" štěkl Loki překvapeně.

„Nic, nejspíše... A-asi jsem to dnes trochu přehnala." Zády se opřela o pohovku, chytila se za bolavou hlavu a snažila se mermomoci přijít na to, co je s ní, k čertu, špatně.

***

„Heimdalle!“ zahřměl Thor asi po sté. Již několik minut stáli na rozlehlém palouku obklopeném hustým lesem někde hluboko ve vnitrozemí Spojených států, kam je dopravil SHIELD. Loki si bratra netečně prohlížel s otráveným výrazem ve tváři a přidržoval svou vyčerpanou manželku, která sotva stála na nohou. Cítil se, jako by byl znovu dítě a musel čekat na otcovo vyhubování. Obával se však, že v tuto chvíli bude mít jeho hněv dalekosáhlejší následky. Porušil přece jeho přímý zákaz. Průchod, který vytvořil při příchodu na Midgard, byl jen dočasný a hned se uzavřel. Doufal, že se mu naskytne příležitost vytvořit nový a nepozorovaně se tak přenesou zpět a nikdo si jejich výletu nevšimne. To by se do toho nemohli zaplést ti švábi.

Thor zaraženě hleděl nahoru do oblak a čekal, až se objeví onen dobře známý pruh energie. Ohlédl se na bratra a Loki jen netečně pokrčil rameny. „Něco je špatně,“ řekl Thor a znovu zavolal strážcovo jméno.

„Třeba si dal šlofíka,“ ušklíbl se Loki. Něco však skutečně bylo špatně. Cítil to on, cítila to i Sigyn. Na ni to zřejmě mělo mnohem silnější účinek, proto ta únava. Nikdy nepochyboval o své magii a její síle, ale v tuto chvíli si byl jist, že by nedokázal vytvořit průchod mezi světy.

„Možná je něco špatně v atmosféře,“ navrhl Coulson, ale dočkal se jen opovržlivého odfrknutí od boha klamu.

„To nemá na Bifrost vliv. Zřejmě to souvisí s nějakou vyšší magií.“

„Proto je Sigyn špatně?" zeptal se Thor a přešel k nim blíže. Jak vidno, své volání vzdal. „Hraje v tom roli nějaká magie?“

„Vypadá to tak,“ procedil Loki skrz zuby.

„Než se to vyřeší, musíte zůstat pod naším dohledem,“ řekl Coulson rázně a změřil si bohy pohledem, i když pod dohledem potřeboval mít hlavně Lokiho. Thor přikývl a přehodil si Mjölnir přes rameno, jako by nic nevážil. Loki tiše zaklel, odfrkl si a vzal svou ženu do náruče. Snažila se sice tiše protestovat, ale na více se nezmohla. Skupina se tedy, s pachem neúspěchu v zádech, vydala zpět ke vznášedlu, které přistálo nedaleko…

***

„Musí to být nějaká porucha, nevyrovnanost světů nebo něco takového,“ řekla Sigyn a rozhodila rukama. Už notnou chvíli přecházela sem a tam po místnosti, tak jak to dělávala vždycky. Loki nehybně seděl a hleděl do prázdna. Své ženě však pozorně naslouchal. Po nemalém neúspěchu s Bifrostem je SHIELD převezl do věže Avengers v New Yorku. Deja vu, pomyslel si Loki, když navedli vznášedlo k přistání. Nezavřeli je do nějaké cely, jak čekal, nýbrž do rozlehlého pokoje s velkými okny, který působil spíše jako zasedací místnost. Sigyn neklidně prospala celou noc s hlavou opět v Lokiho klíně a neustále mařila jeho pokusy o spánek mumláním a házením sebou. I přesto se teď, bylo časné slunečné dopoledne, cítila čilá. Necítila se však ve své kůži. „Vnímám tu změnu i na sobě, ve své magii,“ její tvář překryly obavy, pěst si přiložila k ústům, „je to jako nějaký blok. Já- já jsem teď mnohem slabší.“

„Taky to cítím,“ přiznal Loki. „Ale ne tak silně jako ty.“

„Co teď?“ Sigyn pohodila hlavou a vyhlédla z okna.

„To nám řekněte vy,“ ozvalo se ode dveří. Reakce bohů na nově příchozí nebyla nějak valně přívětivá. Loki protočil panenky a Sigyn nějakou tu chvíli zvažovala, zda se vůbec otáčet čelem k nim. Byli zde jen Stark, Romanovová, Coulson a z nějakého důvodu i Banner, tedy sám Hulk. Thor jim kráčel v patách.

„Zatím nic,“ odpověděl na nevyřčenou otázku bůh hromu. 

Celou noc jsme bedlivě sledovali data ze satelitů a žádnou nesrovnalost jsme nenašli," podpořil ho Banner. Loki si povzdechl a vstal.

„Jak jste již zdůraznili,“ ujal se slova Stark, „nechcete nám říct, proč tady moříte vzduch, tak alespoň řekněte, jestli to má něco společného s poruchou toho vašeho kouzelného… věci.“ Vypadal vcelku rozjetě a očividně se mu nezamlouvalo, že tady oxidují jeho oblíbení bohové. Loki se zarazil uprostřed pohybu, mírně pobaveně se ušklíbl a otočil se na svou manželku.

„To je dobrá otázka.“

„Ne, to je hloupost,“ řekla tiše Sigyn a opět se rozpochodovala po místnosti. „Může to způsobit nějaké malé změny, ale ne ovlivnit celý Bifrost.“

„Vysvětlovalo by to, proč je slabá jen tvá magie a má ne. Vanaheim, vždyť víš,“ pokýval Loki hlavou.

„J-já, já netuším. Nevím, jak to probíhá, vždyť se to děje jednou za deset tisíc let. Nikde nikdo nenapsal, že by to mělo destabilizovat devět světů.“ Sigyn opět rozhodila rukama a nakrčila čelo.

„Možná máš pravdu a nemá to s tím nic společného. Je na to přece jen příliš brzy,“ přitakal Loki klidně, zato zbytek osazenstva místnosti rozhodně klidný nebyl. Sledovali dvojici jako zápas v tenise.

„Můžeme vědět, o čem to, k čertu, mluvíte?!“ zeptala se Romanovová zmateně.

„Ne,“ dostalo se jí rychlé odpovědi od obou bohů. 

***

A tak se dny vlekly, a ať už se s Bifrostem, Heimdallem či čímkoliv jiným v Devíti světech dělo cokoliv, stále nikdy neobjasnil příčinu ani řešení. Loki a Sigyn dostali pokoj a dobře vyzbrojené stráže. Ne že by na tom nějak záleželo.

Byla již noc, Sigyn seděla u okna v jejich pokoji v tureckém sedu, oči měla zavřené a všemi částmi svého těla se snažila soustředit na svou ochablou magickou sílu.

„Tiše,“ zasyčela, když Loki vstoupil do pokoje.

„Nic neříkám,“ odpověděl jí zaraženě.

„Moc přemýšlíš,“ zahučela. „Úplně to na mě křičí.“

„Myslel jsem, že jsi úplně na dně.“ Nakrčil čelo a přisedl si na zem k ní.

„To je právě to. Tebe- cítím tě dokonale.“ Otevřela oči a podívala se do tváře svého muže.

„Se mnou nic není. Možná to je tím. Držím to... to pouto funkční."

„Možná,“ pokývla. „Stejně je to celé k zbláznění.“

„Tím, že budeš zírat ven z okna, to nevyřešíš. To nikdo. Měla by ses s tím alespoň na chvíli přestat zaobírat. Trocha rozptýlení ti jistě neuškodí.“ Vstal a natáhl k ní ruku s tím svým vítězným úšklebkem ve tváři.

„Za dveřmi jsou stráže,“ vzhlédla k němu Sigyn.

„A?“ nedal se odbýt. 

„Nic,“ mírně se usmála, vložila svou dlaň do jeho a nechala se vytáhnout na nohy. 

***

Dalším skvělým rozptýlením, hned po příjemných manželských hrátkách, byl pro onu božskou dvojici samozřejmě boj. Na chvíli jim byla propůjčena tělocvična. Loki vyčaroval dvě pevné kovové hole, se kterými cvičili i na Asgardu. Zdejší náčiní by pro bohy nebylo úplně dostačující. Sigyn si zálibně jednu vzala a párkrát s ní švihla do prázdna. Loki kolem své omotal dlouhé prsty a poklepal s o zem, až to zazvonilo. Potěšeně si prohlédl svou ženu a poté vyrazil.

***

„Je to skutečně ono? To žezlo?“ zeptal se Stark Furyho.

„Stoprocentně,“ přitakal ředitel SHIELDu.

„Jak se k němu dostaneme? Musí to být dobře střežené,“ přihodil do ohně Barton.

***

Sigyn se okamžitě začala bránit, Lokiho výpad vykryla a s úsměvem na rtech zaútočila nazpět. Cítila se uvolněná, jako už dlouho ne. Stráže u dveří ten tanec s mírným děsem v očích sledovaly.

***

„Nemáme jistotu, že to žezlo… co já vím, nebude mít nějakou zábranu, nebo tak něco,“ promluvila Nataša.

„To nemáme,“ přikývl Rogers.

„Ale máme toho, komu to žezlo patří, či patřilo, jak chcete,“ pousmál se Fury záludně.

***

„Hej, řeklo se žádná magie!“ štěkla Sigyn, když se tak tak vyhnula Lokiho kouzlu.

„Jako bys mě neznala,“ ušklíbl se on.

***

„Chcete snad říct, abychom je vzali s sebou?!“ vyhrkl Stark se zřetelným znepokojením v hlase.

„Jsou oba schopní bojovníci,“ pokýval Thor souhlasně hlavou.

„Jen přes moji mrtvolu!“ zařval Iron Man a rozhodil pažemi. „Jsem snad jediný, kdo si zachoval zdravý rozum?!"

***

Dveře do tělocvičny se s hlasitým vrzáním otevřely. Bojující dvojice se zastavila uprostřed pohybu. Narušitelem byl Antony Stark.

„Nenapadlo mě, že to kdy řeknu,“ povzdychl si, „ale asi by se nám hodila vaše pomoc.“


« Předchozí díl Následující díl »


Sdílet Sdílet

Diskuse pro článek Jen a jen pro tebe - 12. kapitola:

2. Eilan přispěvatel
24.07.2017 [22:46]

EilanAndysek: Já vím Emoticon!
Dělám si prču, moc díky Emoticon!

1. AndysekAndysek přispěvatel
24.07.2017 [21:09]

AndysekAndysekVypadá to čím dál tím líp Emoticon Emoticon

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile22.gif./] [.smile25.gif./] [.smile10.gif./] [.smile17.gif./] [.smile19.gif./] [.smile08.gif./] [.smile06.gif./] [.smile01.gif./] [.smile34.gif./] [.smile33.gif./] [.smile41.gif./] [.smile18.gif./] [.smile16.gif./] [.smile11.gif./] [.smile24.gif./] [.smile23.gif./] [.smile40.gif./] [.smile32.gif./] [.smile35.gif./] [.smile07.gif./] [.smile09.gif./] [.smile38.gif./] [.smile36.gif./] [.smile31.gif./] [.smile04.gif./] [.smile03.gif./] [.smile12.gif./] [.smile15.gif./] [.smile20.gif./] [.smile27.gif./] [.smile29.gif./] [.smile02.gif./] [.smile05.gif./] [.smile30.gif./] [.smile37.gif./] [.smile39.gif./] [.smile42.gif./] [.smile28.gif./] [.smile26.gif./] [.smile21.gif./] [.smile14.gif./] [.smile13.gif./]Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?


Stmívání.eu...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Jak přidám povídku? poslední články
poslední komentáře


Kdo je tu z členů? Klikni!